Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Przypominające szkolenie z wózków podnośnikowych pod egzamin UDT

Szkolenie z obsługi wózków podnośnikowych. Kurs otwarty przygotowujący do egzaminu UDT – tylko zajęcia teoretyczne. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją z UDT. Kurs skierowany jest do osób, które posiadają zaświadczenia o ukończonym kursie z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (imienne zezwolenie)

Miejsce:

 • Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

Termin:

 • 7,8,9.01.2020

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.
 • Posiadanie zaświadczenia o ukończonym kursie z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (imienne zezwolenie)

Czas trwania kursu:

 • 3 dni. Kurs odbywa się od 16:00 do 20:00.
Nasza kadra:
 • Wykładowcy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Potrafią w przystępny sposób przekazać kursantom wiedzę teoretyczną niezbędną do bezpiecznej obsługi wózków zgodnej z przepisami prawa.

Koszt szkolenia: 275 zł/os

 


Dodatkowe informacje:
Egzamin UDT odbywa się na sprzęcie klienta (w siedzibie klienta).

 

Nasz Ośrodek może pośredniczyć przy załatwianiu formalności związanych w egzaminem w UDT

 

Czas oczekiwania na egzamin: 3-4 tygodni

Koszt egzaminu: 171,94 zł/os

„Opłaty [..], pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1270 i 2245), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Program szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Budowa wózka
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP
 • materiały szkoleniowe dla uczestników

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

Copyright by ODKSIMP
https://www.odksimp.pl