Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Okresowe szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. mogą być prowadzone w zależności od Państwa zapotrzebowania przez specjalistów tj.: w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, funkcjonariuszy służby ppoż., lekarzy, prawników. Wykładowcy prowadzący szkolenia z BHP legitymują się wyższym wykształceniem, posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz pedagogiczne i mogą zapewnić właściwą realizację programów szkoleniowych.

 

Naukę uatrakcyjniamy stosując najnowsze techniki multimedialne, prezentacje oraz projekcje filmowe, a czynni zawodowo wykładowcy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem.

 

Cel kursu:

 • Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP i PPOŻ .

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończone 18 lat.

Miejsce szkolenia:

 • Kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu, w siedzibie klienta lub w dogodnym dla klienta miejscu.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godz.

Kurs może zostać zrealizowany również w formie samokształcenia kierowanego.

Termin szkolenia:

 • Szkolenie otwarte: w celu poznania najbliższego terminu prosimy o kontakt z naszym biurem
 • Szkolenia zamknięte: termin ustalamy indywidualnie z klientem.

Koszt szkolenia:

 • W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem.

  Postaramy się stworzyć dla Państwa ofertę, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

 

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie prowadzone jest wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 
Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

 

 

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie prowadzone jest wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 
Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

 

 

 

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia;
 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia;
 • na potwierdzenie ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty.

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9

Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

Tel: 618538037

pracujemy od  poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

 

 

Copyright by ODKSIMP
https://www.odksimp.pl