Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Kurs Pierwsza Pomoc

Kurs Pierwsza Pomoc. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi stanami zagrożeniami życia (w tym RKO), wypadki (złamania, oparzenia, urazy kręgosłupa), współpracę ze służbami ratowniczymi oraz psychologie udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

 • Kursy z zakresu Pierwszej Pomocy organizujemy w formie szkoleń zamkniętych dla firm. Zakres i program szkolenia zostanie dostosowany do specyfiki i warunków Państwa firmy;
 • Program szkolenia adresowany jest do ludzi nieposiadających wykształcenia medycznego. Szkolenie prowadzone jest w systemie modułowym opartym na zajęciach teoretycznych, pokazach, ćwiczeniach symulacyjnych, dyskusji.
 • Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz dbałość o najwyższą jakość usług;
 • Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia.

Miejsce:

 • Szkolenia organizujemy w siedzibie klienta, w naszym Ośrodku lub w innym dogodnym dla klienta miejscu.

Termin szkolenia:

 • Termin kursu ustalimy dogodny dla Państwa.

Sposób i forma zaliczenia kursu:

 • Sprawdzenie wiadomości w trakcie realizacji każdego tematu przez wykładowcę. Uczestnik, po pozytywnym zakończeniu szkolenia, uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt szkolenia:

 • Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego też w celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem.

Postaramy się stworzyć dla Państwa ofertę, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

 • Aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy;
 • Zestawy pierwszej pomocy;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa;
 • Prowadzenie przyrządowej akcji resuscytacyjnej;
 • Zabezpieczenie miejsce zdarzenia;
 • Rany jako uszkodzenie barier fizjologicznych: cięte, kłute, postrzałowe, szarpane, amputacje, oparzenia, odmrożenia, złamania, zwichnięcia, stłuczenia, urazy kręgosłupa;
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego;
 • Wstrząs i stany zagrożenia życia. Utrata przytomności: przyczyny, postępowanie. Drgawki. Zatrucia. Wzywanie służb ratowniczych;
 • Ratownictwo bezprzyrządowe i przyrządowe;
 • Sprzęt ratowniczy i jego dostępność;
 • Elementy medycyny katastrof;
 • Powtórzenie materiału, ocena zajęć.
 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia;
 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia;
 • na potwierdzenie ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9

Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

Tel: 618538037

pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Copyright by ODKSIMP