Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Kursy PPOŻ

Kursy PPOŻ mają na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

 • Kursy z zakresu PPOŻ organizujemy w formie szkoleń zamkniętych dla firm. Zakres i program szkolenia zostanie dostosowany do specyfiki i warunków Państwa firmy;
 • Kurs składa się z część teoretycznej oraz z części praktycznej oraz prowadzony jest przy użyciu środków dydaktycznych;
 • Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz dbałość o najwyższą jakość usług;
 • Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia.

Miejsce:

 • Szkolenia organizujemy w siedzibie klienta, w naszym Ośrodku lub w innym dogodnym dla klienta miejscu.

Termin szkolenia:

 • Termin kursu ustalimy dogodny dla Państwa.

Sposób i forma zaliczenia kursu:

 • Sprawdzenie wiadomości w trakcie realizacji każdego tematu przez wykładowcę. Uczestnik, po pozytywnym zakończeniu szkolenia, uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Program szkolenia:

 • podstawowe przepisy ochrony PPOŻ;
 • rodzajów pożarów;
 • zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia;
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom;
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru;
 • zasad prawidłowej ewakuacji;
 • obsługa sprzętu PPOŻ.
 • podstawowe przepisy ochrony PPOŻ;
 • rodzajów pożarów;
 • zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia;
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom;
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru;
 • zasad prawidłowej ewakuacji;
 • obsługa sprzętu PPOŻ.
 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia;
 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia;
 • na potwierdzenie ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9

Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

Tel: 618538037

pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Copyright by ODKSIMP
https://www.odksimp.pl