Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline


Pomiary elektryczne – Kompleksowy kurs i egzamin na Uprawnienia Elektryczne Gr 1 z pracami kontrolno-pomiarowymi

Szkolenie obejmuję: zajęcia teoretyczne,  zajęcia praktyczne w nowoczesnym laboratorium Politechniki Poznańskiej, materiały szkoleniowe.

Szkolenia otwarte z tzw. wolnego naboru

najbliższy termin szkolenia:

20.02.2023 godzina 7:00 – 15:00

21.02.2023, godzina 7:00 – 15:00

miejsce: Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań

po szkoleniu odbywa się egzamin kwalifikacyjny

Koszt szkolenia: 990 zł/os

plus 

koszt egzaminów kwalifikacyjnych: 
egzamin dozór: 349 zł, egzamin eksploatacja: 349 zł.
 

zakres pomiarowy nie jest dodatkowo płatny

Szkolenia dla Firm:

 

W celu poznania szczegółów oferty (termin szkolenia, kosztów, czasu trwania) prosimy o kontakt.

 

Nasz Ośrodek zajmuję się kompleksową organizacją szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się na terenie zleceniodawcy lub w innym dogodnym miejscu dla klienta.

Wykład i ćwiczenia praktyczne obejmujące zasady wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych wg PN-HD 60364-6.

 

– bezpieczeństwo wykonywania pomiarów,

– wymagania dotyczące wykonywania pomiarów,

– oględziny w instalacjach elektrycznych,

– pomiar napięcia, prądu, mocy,

– pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji,

– sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,

– pomiar impedancji pętli zwarciowej,

– badania wyłączników różnicowo-prądowych,

– pomiar rezystywności gruntu,

– pomiar rezystancji uziomów,

–  dokumentowanie wykonywanych pomiarów.

 

Kurs skierowany jest do osób legitymujących się wykształceniem zawodowym elektrycznym lub pokrewnym, posiadających doświadczenie w pracy w zawodzie (w przypadku osób posiadających inne wykształcenie). 

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail:  magda.chojnicka@odksimp.pl

Copyright by ODKSIMP