Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline

 

Ośrodek Doskonalenia Kard SIMP Cecylia Kolonowska – Majtas z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 szanując Państwa dane osobowe informuje, iż:  wdrożyła środki techniczno organizacyjne wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także stosuje zasady związane z domyślną ochroną danych osobowych, jak również zgodnie z filozofią naszej firmy zbiera tylko i wyłącznie minimalną ilość danych osobowych mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Doskonalenia Kard SIMP Cecylia Kolonowska – Majtas  przetwarza dane osobowe w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. „B” – jak przygotowania oferty sprzedaży naszych szkoleń. Każdy posiada  prawo dostępu do sowich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywania informacji handlowych informujemy, że mogą ją Państwo wycofać w każdym momencie. Wystarczy wysłać do nas E-maila wpisując w tytule: rezygnacja z powiadomień o szkoleniach”

 

 

 

 

 

Copyright by ODKSIMP